ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ

Διάτρητος υποδοχέας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την EPOMAX-ANCHOR

SKU: f8e6b5b77d77 Category:

Description

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Διάτρητος υποδοχέας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την EPOMAX-ANCHOR για την τοποθέτηση αγκυρίων σε τούβλα ή τσιμεντόλιθους.

Τύπος: KSH 12 x 50

Τύπος: KSH 15 x 85

Τύπος: KSH 15 x 130