ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ

Πλέγμα από Fiberglass για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

SKU: 59998ab28606 Category:

Description

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πλέγμα πλάτους 100 cm Aπό Fiberglass για την καθολική ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων (π.χ. για τη μεμβράνη του ISOFLEX) σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις πολλαπλών ρηγματώσεων. Βάρος: περίπου 65 g/m2. Άνοιγμα καρέ: 1 x 2 mm.

Ταινία πλάτους 10 cm Aπό το ίδιο υλικό όπως ανωτέρω, για την τοπική ενίσχυση της μεμβράνης του ISOFLEX κατά μήκος ρωγμών ή αρμών.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ
Λευκό.